ÇİNİKOP LABORATUVAR HİZMETLERİ
  Açıklama Malzeme Cinsi Ortalama Süre (Gün)
Ø Numune Hazırlama
   ü  Kaba Kırma ( Çeneli Kırıcı ) Tane boyutunun kabaca düşürülmesi   Öğütülmemiş Numune 1 Gün
   ü  İnce Kırma ( Öğütme Değirmeni ) Tane boyutunun düşürülmesi   Öğütülmemiş Numune 2 Gün
   ü  Öğütme ( Jet Değirmen Alümina Bilya İle ) Tane boyutunun micron boyutunda düşürülmesi   Öğütülmemiş Numune 1 Gün
   ü  Öğütme ( Porselen Havan )  Tane boyutunun el havanı ile  micron boyutunda düşürülmesi Öğütülmemiş Numune 1 Gün
   ü  Öğütme ( Porselen Değirmen )  Tane boyutunun düşürülmesi  Öğütülmemiş Numune 3 Gün
   ü  Pişme Testi  Hazırlanan numunenin pişirilmesi Numune 2 Gün
   ü  Tablet Basılarak Pişme  El presi ile şekillendirilen numunenin pişmesi Toz Numune 2 Gün
 
Ø Kimyasal Testler
   ü  Kantitatif Standartlı Analiz ( XRF Cihazı ) Kimyasal Analiz Numune 2 Gün
   ü  Yarı Kantitatif Standartsız Analiz ( XRF Cihazı ) Kimyasal Analiz Numune 2 Gün
   ü  Karbon ve Kükürt Tayini - Numune 1 Gün
 
Ø Fiziksel Testler
   ü  Tane Boyutu Analizi ( Laser Particle Size Analyzer ) 0 - 100 micron tane dağılımı ölçümü max. 200 micron boyutunda toz/sıvı numune 1 Gün
   ü  Elek Bakiye - 63 micron 63 micron elekaltı - eleküstü ölçümü İnce öğütülmüş numune 2 Gün
   ü  Ham Renk Tayini ( Renk Spektrometresi ) Kurutulan mamülün L,a,b ölçümü Ham numune 2 Gün
   ü  Pişme Renk Tayini ( Renk Spektrometresi ) Pişmiş mamülün L,a,b ölçümü Pişmiş numune 2 Gün
   ü  Ateş Zaiyatı  Kızdırma Kaybı Pişmemiş numune 2 Gün
   ü  Su Emme 2 sa kaynamış suda bekletme veya 1 gün suda bekletme Pişmiş numune 2 Gün
   ü  İnce Film Yoğunluğu ( Densitometre ) - - 1 Gün
   ü  Parlaklık Ölçüm ( Glossmetre ) Yüzey parlaklığı ölçümü Cam yüzey 1 Gün
   ü  Ezilme İnceliği Tayini ( Grindometre ) Pastanın ezilme ölçümü Cam Pastası 1 Gün
   ü  Viskozite Tayini Malzemenin akmaya karşı gösterdiği direnç ölçümü (akışkanlık) Sıvı Numune 1 Gün
   ü  Tikroskopi Tayini Malzemenin zamana bağlı akmaya karşı gösterdiği direnç ölçümü (2. viskozite) Sıvı Numune 1 Gün
   ü  Küçülme Tayini ( Ham, Pişme ve Toplam Küçülme ) Kuruma-Pişme sonrası küçülme ölçümü Şekillendirilmiş Numune 5 Gün
   ü   Işık Kabini UV ışını,Gün ışığında numunenin gözle yüzey-renk kontrolü Ham-Pişmiş Numune 1 Gün
   ü  Isıl Şok Dayanım Testi - Harkot Numunenin ısıtılıp soğuk suda çatlama kontrolü Sırlı Numune 2 Gün
   ü  Kum Analizi Numune içindeki kum miktarı ölçümü (%)  Hammadde 3 Gün
   ü  Rutubet Tayini Malzeme içerisindeki su yüzdesi Numune 1 Gün

Biliyoruz ki; birlikte ulaştığımız nokta, "en iyi" olacaktır...